DOEL

Steviger in jouw schoenen staan. Meer grip hebben op jouw loopbaan. Jouw talenten beter inzetten, effectiever functioneren en communiceren. Meer zelfkennis en zelfsturing.

‘Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.’

Werkwijze

Een coachtraject start met een intakegesprek waarin wij het doel en het gewenste resultaat van de coaching vaststellen en bepalen hoeveel gesprekken wij denken nodig te hebben.

Jij bent in de lead. Ik ben de nuchtere, betrokken, resultaatgerichte coach.

Verloop en invulling gesprekken

De invulling van de gesprekken stemmen we af op het gekozen doel. In de coaching staan de gesprekken centraal en kan ik gebruik maken van modellen, vragenlijsten, oefeningen, rollenspellen en reflectie-opdrachten. Na afloop evalueren wij het traject.

Ik vraag, spiegel, prikkel, inspireer, motiveer en leer jou anders te kijken en te doen zodat je andere resultaten krijgt.

Waar ik jou mee help is

  • steviger in jouw rol als leidinggevende
  • assertiever worden
  • effectiever leren communiceren en samenwerken met bepaalde type mensen
  • Inzicht in en aan de slag met je groei mogelijkheden en in jouw persoonlijke ontwikkeling
  • loskomen van ingesleten en belemmerende patronen en overtuigingen
  • betere balans vinden tussen privé en werk
  • juiste keuzes te maken
  • meer uitdaging in jouw werk vinden

Ga naar overzicht trajecten en sessies voor meer informatie.

RESULTAAT

Lekker in jouw vel en met plezier aan het werk door meer inzicht en groei in jouw persoonlijk leiderschap. Jij hebt het heft in handen over jou leven. Jij bent stevig in jouw rol.